Bert Weckhuysen treedt terug als voorzitter Tafel Chemie


Per 1 augustus jl. heeft prof. Bert Weckhuysen (Universiteit Utrecht) zijn voorzitterschap van de NWO Tafel Chemie neergelegd. Hiermee wil Weckhuysen zijn onafhankelijkheid als voorzitter van de KNAW-commissie Weckhuysen waarborgen, de commissie die dit najaar de optimale verhouding tussen de talentgerichte financiering, thematisch georiënteerde programma’s en open competitie van NWO onderzoekt. Patricia Dankers (Technische Universiteit Eindhoven) treedt op als interim voorzitter totdat een nieuwe voorzitter voor de Tafel Chemie is benoemd.

Prof. Bert Weckhuysen

De KNAW heeft Weckhuysen eerder dit jaar benaderd om voorzitter te worden van de commissie “Optimale Verhouding Talent, Thematische en Vrije Onderzoeksprogramma’s NWO”, ingesteld op voorstel van de minister van OCW. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat het belangrijker is dan ooit dat mijn onafhankelijkheid als voorzitter van de KNAW-commissie niet ter discussie kan worden gesteld”, stelt Weckhuysen. “Daarom heeft het bestuur van NWO-domein ENW op mijn verzoek mij ontheffing verleend van mijn rol als voorzitter van de Tafel Chemie. Dit betekent dat ik definitief zal terugtreden als voorzitter van de adviestafel.”

Weckhuysen kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen periode. “Het was een eer en genoegen om de afgelopen periode vorm te geven aan de Tafel Chemie en aan het Nederlandse chemie-veld. Het was prettig samenwerken met de onderzoekers in het veld, de leden van de adviestafel, de mensen binnen de NWO-organisatie en het bestuur van NWO-domein ENW.” Het bestuur dankt Weckhuysen voor zijn bijzondere inzet voor de Tafel Chemie en NWO-domein ENW, en wenst hem veel succes toe als voorzitter van de KNAW-commissie.

Patricia Dankers, momenteel plaatsvervangend voorzitter Tafel Chemie, zal tijdelijk als interim voorzitter optreden. Dit geeft de tijd om op basis van de geldende procedures en in overleg met de Tafel Chemie het voorzitterschap opnieuw in te vullen.

Contactgegevens secretarissen Tafel Chemie:
Mark Schmets, t. +31 (0) 70 344 05 37, cell. +31 (0) 6 30 36 92 39  m.schmets@nwo.nl
Marcel Hoek, t. +31 30 600 13 82, cell +31 6 25 43 81 53  m.hoek@nwo.nl

Source: website NWO