Tweede Kamerleden op werkbezoek bij de Universiteit Utrecht: “Drie steekwoorden die we willen onthouden als het gaat om Wetenschapsbeleid”


Universiteitshoogleraar Bert Weckhuysen was vrijdag 19 januari gastheer van een werkbezoek van een delegatie van de vaste Tweede Kamercommissie voor OCW. De Kamerleden wilden tijdens hun bezoek aan de Universiteit Utrecht graag kennismaken met het onderzoek naar duurzame materialen, zonnebrandstoffen en andere vormen van duurzame energie. “Stabiliteit, continuïteit en vertrouwen. Drie steekwoorden die we als Tweede Kamerleden willen onthouden als het gaat om Wetenschapsbeleid”, twitterde na afloop Eppo Bruins, woordvoerder Wetenschapsbeleid voor de ChristenUnie.

De groep van Bert Weckhuysen doet onderzoek naar duurzame manieren om materialen en energie te maken. In enkele korte presentaties gaven hij en zijn aio’s inzicht in de kansen en hobbels op de weg naar een geleidelijke energietransitie en een duurzamere samenleving.

Labtour

Hierop volgde een uitgebreide tour door het laboratorium, waarin aio’s en postdocs hun onderzoek toelichtten. Een speeddate met de jonge wetenschappers bood ruimte voor meer persoonlijk contact. Het programma werd afgesloten met een uitgebreid gezamenlijk gesprek, waaraan ook rector magnificus Bert van der Zwaan deelnam.

Vertrouwen, tijd en stabiel beleid

Voor de gasten maakte het bezoek duidelijk hoe belangrijk fundamenteel onderzoek is voor het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Van de politiek werd hiervoor vertrouwen, tijd en stabiliteit gevraagd.

Interdisciplinaire aanpak

Ook de meerwaarde van de Utrechtse interdisciplinaire aanpak rond dit soort vraagstukken kwam ter sprake. Het (uit)bouwen van zulke programma’s naar meerdere universiteiten in Nederland, werd gezien als een manier om talent aan te trekken en vast te houden. Vanwege de sterk toegenomen internationale competitie inmiddels een steeds grotere uitdaging voor Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten, zo werd de gasten duidelijk.

Contact

Neem voor meer informatie over het werkbezoek contact op met Ludo Koks.

Foto’s: Ivar Pel

Source: website Utrecht University